Để đáp ứng nhu cầu của công việc cần chuyển đổi file 12guns.vn sang Word để thuận tiện cho việc chỉnh sửa lại nội dung văn bản, bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn cách chuyển file 12guns.vn sang Word Online không bị lỗi font nhanh nhất. Hiện tại có 3 trang Web sau cho phép các bạn chuyển đổi miễn phí và nhanh nhất hiện nay:

Ví dụ cần chuyển đổi file 12guns.vn có nội dung chứa cả văn bản và hình ảnh:

1.

Xem thêm: Phân Đoạn Thị Trường (Market Segmentation) Là Gì? Cơ Sở Để Phân Đoạn Thị Trường Như Thế Nào

Chuyển đổi 12guns.vn sang Word trên trang https://small12guns.vn.com

Bước 1: Kích chọn vào liên kết để đi tới trang: https://small12guns.vn.com/12guns.vn-to-word -> Nháy chuột vào nút Chọn File hoặc có thể kéo thả file cần chuyển đổi vào trong trang web, ví dụ ở đây lựa chọn file trong ổ D nháy chuột vào Chọn File:

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới file cần chuyển đổi -> Open:

Bước 3: Sau khi đã lựa chọn xong file tự động được tải lên trên trang web -> quá trình chuyển đổi được tiến hành như hình vẽ:

Bước 4: Quá trình chuyển đổi thành công chọn Tải file xuống để tải về máy:

Bước 5: Hộp thoại xuất hiện lựa chọn lưu tập tin -> kích chọn OK:

2. Chuyển đổi 12guns.vn sang Word trên trang: http://12guns.vn2doc.com

Bước 1: Kích chọn vào đường link http://12guns.vn2doc.com/ để truy cập vào trang chuyển đổi -> chọn Upload Files lựa chọn file cần chuyển đổi:

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới file cần chuyển đổi -> chọn Open:

Bước 3: File tự động được tải lên trang và tiến hành quá trình chuyển đổi file sang Word:

Bước 4: Sau khi chuyển đổi thành công chọn Download để tải file vừa chuyển đổi về máy hoặc chọn Download All trong trường hợp có nhiều file cần tải về máy

Bước 5: Lựa chọn Lưu tập tin và kích chọn OK để tải về máy tính:

3. Chuyển đổi 12guns.vn sang Word trên trang https://convertio.co

Bước 1: Kích chọn vào liên kết: https://convertio.co/vn/ để truy cập vào trang -> nháy chuột vào Từ máy tính tiến hành tải file cần chuyển đổi lên trang web.

Bước 2: Lựa chọn đường dẫn tới file cần chuyển đổi -> kích chọn Open:

Bước 3: File chuyển đổi tự động được tải lên trang -> chọn Đổi để bắt đầu quá trình chuyển đổi: