Chủ nhiệm đề tài tiếng anh là gì?

14:28 Dec 23, 2015
Vietnamese khổng lồ English translationsEducation / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: nhà nhiệm đề tài
Mình sẽ làm đề bài khoa học nhưng mà trù trừ dịch từ "Chủ Nhiệm Đề Tài" gắng nào mang lại đúng chuẩn.
phuongthaovl


You watching: Chủ nhiệm đề tài tiếng anh là gì?

*

*

This person is a 12guns.vn Certified PRO in English lớn VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to lớn be a 12guns.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 14:09

Summary of answers provided
5 +1Principle InvestigatorThis person is a 12guns.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means to be a 12guns.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen


See more: Cài Đặt Chữ Ký Trong Outlook, Thêm Chữ Ký Email Outook, Tạo Và Thêm Chữ Ký Vào Thư

*

*

5Project manager / retìm kiếm manager / person in chargeThis person is a 12guns.vn Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a 12guns.vn Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*See more: Top 6 Phần Mềm Tạo Video Từ Ảnh Cho Iphone, Android, Top 6 Phần Mềm Làm Video Trên Iphone Miễn Phí

Explanation:Project manager / research manager / person in charge Đều được sử dụng rất phổ biếnThis person is a 12guns.vn Certified PRO in English lớn VietnameseClichồng the red seal for more information on what it means lớn be a 12guns.vn Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Doan QuangVietnamLocal time: 14:09Native sầu speaker of:
*
Vietnamese