Star

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn trung ương O. gọi H là trực trọng tâm của tam giác ABC. Kẻ OI vuông góc cùng với BC (I thuộc BC). CHỨNG MINH RẰNG AH = 2OI

GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH ĐANG CẦN GẤP!!! CÁM ƠN NHIỀU


*

*

Cho tam giác ABC nội tiếp mặt đường tròn (O) với gồm vai trung phong nội tiếp I. M là trung điểm AI. N đối xứng với M qua OI. K nằm trong BC làm thế nào để cho IK vuông góc vớiOI. AK giảm MN tại J. H là trực trung tâm tam giác AIN. Chứng minh rằng: JH // OI ?


mang lại tam giác ABC nội tiếp đường tròn trọng điểm O. Hotline I là trung điểm của AC. giảsử mặt đường tròn O và BC thắt chặt và cố định còn A biến đổi trên O. CHỨNG MINH RẰNG ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA I VÀ VUÔNG GÓC VỚI AB LUÔN ĐI QUA MỘT ĐIỂMCỐ ĐỊNH

GIÚPhường MÌNH VỚI MÌNH ĐANG CẦN GẤPhường ĐỂ KIỂM TRA!!!! VẼ HÌNH GIÚP MÌNH CÀNG TỐT!!CÁM ƠN NHIỀU!!!!!


1)Cho tam giác nhọn ABC (AB

Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ mặt đường tròn (O) đường kính AB giảm BC trên H

a) Chứng minh AC là tiếp tuyến đường của (O) cùng BH.BC = 4OB^2

b hotline D là vấn đề vị trí trung tâm cung AH, tiếp tuyến đường tại H với đường tròn (O) cắt AC tại M . chứng tỏ BD là phân giác của góc ABC và 3 điểm O,D,M trực tiếp hàng

c) CHứng minc tứ giác OAHM nội tiếp cùng góc CMH = 2.HOM

d)Tia BD cắt AC tại E, gọi I là trọng điểm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE. chứng tỏ IO vuông góc với HD

e) Từ C vẽ tiếp tuyến đường Cx cùng với con đường tròn (O) , tự O vẽ tia Oy vuông góc cùng với OC. Gọi K là giao điểm của Cx cùng Oy. CHứng minch BK là tiếp tuyến của (O)

làm ơn góp mình giải bài bác toán này bản thân vẫn bắt buộc vội để nộp bản thân xin cảm ơn nhiều


Lớp 9 Tân oán
0
0

mang lại tam giác ABC nhọn, H là trực trung tâm nội tiếp con đường tròn tâm O. Điện thoại tư vấn H" là vấn đề đối xứng của H qua BC. Chứng minh

a) Tứ giác ABH"C nội tiếp

b) Bán kính mặt đường tròn nước ngoài tiếp tam giác BHC bởi nửa đường kính con đường tròn nước ngoài tiếp tam giác ABC

MÌNH ĐANG CẦN GẤP.. XIN HÃY GIẢI GIÚP. MÌNH SỚM NHÉ


Lớp 9 Tân oán
1
0

đến tam giác ABC nhọn (AB
Lớp 9 Tân oán
1
0

Một số bài bác toán hay về vai trung phong nội tiếp:

Bài 1: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), hai điểmK,L dịch rời trên (O)(K trực thuộc cung AB không đựng C, L nằm trong cung AC ko đựng B)thỏa mãn KL tuy nhiên tuy nhiên vớiBC. gọi U và V theo thứ tự là vai trung phong nội tiếp những tam giác AKB,ALC. Chứng minc rằng vai trung phong của(UAV) trực thuộc mặt đường thẳng cố định.

You watching: Star

Bài 2: Cho tứ giác lồiABCD tất cả AD = BC. AC giảm BD tại I. điện thoại tư vấn S,T là vai trung phong nội tiếp các tam giác AID,BIC. M,N là trung điểm các cạnh AB,CD. Chứng minh rằng MN chia song ST.

See more: Thêm, Di Chuyển Danh Bạ Từ Gmail Sang Sim Trên Điện Thoại, Hướng Dẫn Lấy Danh Bạ Từ Gmail Trên Máy Android

Bài 3: Cho tam giác ABC, mặt đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc BC,CA,AB tại D,E,F. Kẻ DH vuông góc EF trên H, G là trung điểm DH. call K là trựctrọng tâm tam giác BIC. Chứng minch rằng GK phân chia song EF.

See more: Top 10 Cách Làm Giảm Mỡ Bụng Bằng Gừng Tươi, Hiệu Quả Hơn Mong Đợi

Bài 4: Cho tam giác ABC ngoại tiếp (I), (I) xúc tiếp với BC,CA,AB trên D,E,F. call AI giảm DE,DF trên K,L;H là chân con đường cao hạ tự A của tam giác ABC, M là trung điểm BC. Chứng minc rằng tư điểm H,K,L,M cùng thuộc một mặt đường tròn tất cả trọng điểm nằm trong (Euler) của tam giácABC.


Lớp 9 Toán thù
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)