Cấu trúc “as … as” sử dụng trong so sánh ngang. Cấu trúc “as as” là cấu tạo rất hay được sử dụng trong giờ đồng hồ Anh, tốt nhất là trong giải pháp nói so sánh. 


Việc gắng và sử dụng thành thạo các cấu tạo câu có vai trò rất đặc biệt đối với người học giờ đồng hồ Anh. Bao gồm rất nhiều cấu tạo cần học nhưng trong đó, 1 trong những những cấu tạo có tần suất mở ra nhiều nhất là cấu trúc “as … as”.

Bạn đang xem: Cấu trúc as

*

Cấu trúc “as … as” thực hiện trong đối chiếu ngang

Cấu trúc “as as” là cấu tạo rất thường dùng trong tiếng Anh, độc nhất là trong bí quyết nói so sánh.

S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2

Để làm rõ hơn về cấu tạo này, hãy thuộc nghiên cứu một số ví dụ bên dưới đây:

Tom, Harry & David are all very rich.

(Tom, Harry với David thường rất giàu có.)

Tom has 20$ million, Harry has 15$ million và David has 10$ million.

(Tom tất cả 25 triệu đô, Harry có 15 triệu đô cùng David gồm 10 triệu đô)

So:

Harry is rich. (Harry là fan giàu)

He is richer than David. (Anh ta giàu hơn David)

But he isn’t as rich as Tom. (= Tom is richer than he is)

(Nhưng anh ta không giàu bởi Tom)

Một số ví dụ như về “not as … (as)”:

Jenny isn’t as old as he looks. (= he look older than he is)

(Jenny ko già như vẻ vẻ ngoài của anh ta)

The weather is better today. It’s not as cold. (=yesterday was cold)

(Thời tiết từ bây giờ đã hơi hơn. Nó không còn lạnh nữa.)

I don’t know as many people as you do. (=you know more people)

(Tôi không biết không ít người dân như bạn.)

Hoặc cũng nói theo cách khác “not so … (as)”:

It’s not warm, but it isn’t so cold as yesterday. (= it isn’t as cold as …)

(Trời ko ấm, nhưng cũng không lạnh như hôm qua)

Tương từ như “not as … as”, ta có cấu trúc “less than”:

I spent less money than you. (= I didn’t spend as much money as you)

(Tôi đã đưa ra ít tiền rộng bạn)

The thành phố centre was less crowded than usual. (= it wasn’t as crowded as usual)

(Trung tâm tp không đông như đông đảo ngày)

Chúng ta cũng sử dụng as … as (chứ chưa hẳn so … as) vào câu xác minh và câu hỏi:

I’m sorry I’m late. I drove as fast as I could.

(Xin lỗi, tôi đến muộn. Tôi đang lái xe sớm nhất có thể)

Hoặc “twice as … as”, “three times as … as ....” :

His car is about three times as expensive as my sister. (hoặc … three times the kích thước of ours)

(Chiếc xe của anh ý ta đắt gấp hai chiếc xe pháo của em gái tôi)

Chúng ta nói theo cách khác “the same as” (chứ chưa hẳn “the same like”):

Laura’s salary is the same as mine. Hoặc Laura gets the same salary as me.

(Tiền lương của Laura và tôi là như nhau)

David is the same age as James.

(David bằng tuổi James)

Sarah hasn’t changed. She still looks the same as she did ten years ago.

Xem thêm:

(Sarah đã không đổi khác gì cả. Cô ấy vẫn trông như hồi mười năm trước.)

Ở trên sẽ chỉ ra biện pháp sử dụng cấu trúc as…as trong cách nói so sánh. Tuy nhiên, trong giờ đồng hồ Anh, cách áp dụng của cấu tạo “as…as” không chỉ tạm dừng ở đó. Nó còn được sử dụng tựa như những thành ngữ trong vô số trường hợp:

Cấu trúc “as … as” sử dụng trong số trường hợp khác

As early as (ngay từ)

As early as + time

Ex: As early as the first time I study English, I loved

(Ngay trường đoản cú lần thứ nhất học giờ Anh, tôi đã yêu thích nó)

As good as (Gần như)

S + V + As good as + …

Ex: All of the homeworks is as good as finished.

(Tất cả bài tập về nhà gần như là đã được trả tất)

As well as

As well as = Not only … But also

(Cũng như = không những … mà còn …)

Ex: She is a talented mathematician as well as being a physicist.

(Cô ấy là 1 thiên tài toán học cũng như vật lý)

Lưu ý: Sau As well as, fan ta thường được sử dụng động từ bỏ dạng -ing

Ex: He lose money, as well as losing time.

(Anh ta bị mất cả chi phí lẫn thời gian)

As far as

As far as I know…

(Theo như tôi biết …)

Ex: As far as I know, English is very important for everyone.

(Theo như tôi biết thì giờ đồng hồ Anh là rất quan trọng đặc biệt đối với tất cả người)

As much as (Cũng chừng ấy)

S + V + As much as + S + V

Ex: He can speak as much as I do

(Anh ta có thể nói rằng nhiều như tôi)

As long as

As long as = so long as

(nếu/ với điều kiện/ miễn là)

Ex: Some fans lined up outside the box office for as long as fourteen hours to purchase tickets for the concert.

(Một số người ái mộ xếp hàng phía bên ngoài phòng vé 14 tiếng đồng hồ miễn là tải được vé mang lại buổi hòa nhạc)

As many as (có tới)

Ex: There were as many as 10000 people at the stadium.

(Có cho tới 10000 người ở sảnh vận động)

As soon as possible (càng sớm càng tốt)

Ex: Please give me the money that you borrowed from me as soon as possible.

( Xin hãy gửi tôi số chi phí mà các bạn mượn của tôi sớm nhất có thể có thể)

Như vậy, qua việc khối hệ thống lại các cách sử dụng cấu trúc “as…as” trong giờ Anh, giờ đây, bọn họ đã hoàn toàn có thể tự tin vận dụng nó vào trong cuộc sống đời thường và học tập hằng ngày. Chúc các bạn thành công!