Xem nhanh Xưng hô trong mái ấm gia đình Cách xưng hô đối với gia đình anh, em trai trong tiếng Hoa căn bạn dạng Xưng hô so với gia đình chị, em gái trong giờ đồng hồ Hoa căn bạn dạng Cách xưng hô đối với gia đình dâu gia trong giờ đồng hồ Hoa căn phiên bản Xưng hô đối với họ hàng mặt nội Xưng hô đối với họ hàng bên ngoại một vài các xưng hô khác trong mái ấm gia đình người Hoa

Đang xem: phương pháp xưng hô của bạn Hoa?

Đợt này tiếng Hoa SHZ xin chia sẻ cách xưng hô trong mái ấm gia đình người Hoa nhé.

Bạn đang xem: Cách xưng hô của người hoa?

Học tiếng Hoa căn phiên bản thì rất nhiều mình cũng phải ghi nhận chứ đúng không nào nè?! Kỳ này bonus thêm cho các bạn một ít những phát âm trong giờ đồng hồ Quảng cùng tiếng Tiều nha.


*

Sơ đồ biện pháp xưng hô trong mái ấm gia đình người Hoa

Tiếng Quảng là tiếng địa phương tương phổ cập của người Hoa.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Phần Mềm Spss 16.0, Hướng Dẫn Sử Dụng Spss 16

Hay được dùng ở thức giấc Quảng Đông, Trung Quốc, Hong Kong, Macau.

Singpore, Malaysia và Việt Nam cũng có thể có các khu đài loan trung quốc town cũng thường nói giờ Quảng. Trung trọng điểm tiếng Hoa SHZ cũng có thể có khóa học tập tiếng Quảng đến các bạn có nhu cầu đi Hongkong tốt Macau sống và làm cho việc.

Tiếng Tiều là giờ đồng hồ địa phương của Triều Châu một dân tộc bản địa của fan Hoa. Ads chỉ học lỏm thôi, share cho chúng ta để gồm động lực học tập nè, nơi nào chưa chuẩn thì chúng ta đóng góp thêm nhé!

Xưng hô trong gia đình

* Table tất cả 4 cột, kéo màn hình sang phải đặt xem khá đầy đủ bảng table

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều bố

父亲 /Fùqīn/

爸爸 /Bàba/

爸爸 pà pá pể, a pa bà mẹ

母亲 /Mǔqīn/

妈妈 /Māma/

妈妈 nhưng má Bó, a má vợ

妻子 /Qīzi/

老婆 /Lǎopó/

妻子 tchấy chỉa

老婆 lụ pò

ông xã

丈夫 /Zhàngfu/

老公 /Lǎogōng/

丈夫 choèng phua 老公 lụ cung con trai 儿子 /Érzi/ 阿仔 a chảy a nố bé dâu 媳妇 /Xífù/ 新妇 xánh pụ cháu trai nội 孙子 / Sūnzi/ 孙仔 xún chảy con cháu gái nội 孙女 /Sūnnǚ/ 孙女xún nủi đàn bà 女儿 /Nǚ’ér/ 阿女 a nủi muề kía, muể con rể 女婿 /Nǚxù/ 女婿 nụi xây cháu trai ngoại 外孙 /Wàisūn/ 外孙男 ngòi xún nàm con cháu gái ngoại 外孙女 /Wàisūnnǚ/ 外孙女 ngòi xún nủi

Cách xưng hô đối với gia đình anh, em trai trong tiếng Hoa căn bản

* Table có 4 cột, kéo screen sang phải để xem khá đầy đủ bảng table

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Anh trai 哥哥 /Gēgē/ 哥哥 Cò tất cả Hja, co, teo co Chị dâu 大嫂 /Dàsǎo/

大嫂Tài Sủ

阿嫂A Sủ

a sók, a úm Em trai 弟弟 /Dìdì/ 细佬 Xây lủ a tỹ Em dâu 弟妇 /Dìfù/ 弟妇Tầy phụa tỳ sại, tỳ hủ, a sím cháu trai/cháu gái (gọi bạn là bác/chú)

N侄子 /Zhízi/

侄女 /Zhínǚ/

侄子 chạch chẩy

侄女chạch nủi

con cháu trai/cháu gái (gọi chúng ta là cô)

侄子 /Zhízi/

侄女 /Zhínǚ/

侄子 chạch chẩy

侄女chạch nủi

Xưng hô đối với gia đình chị, em gái trong giờ đồng hồ Hoa căn phiên bản

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Chị gái 姐姐 /Jiějie/ 姐姐 trà ché a chế Anh rể 姐夫 /Jiěfū/ 姐夫Chẻ phua chẻ hu, a nứng Em gái 妹妹 /Mèimei/ 妹妹 hương thơm mủi a muể Em rể 妹夫 /Mèifū/ 妹夫Mụi phua muồi hu con cháu trai/cháu gái (gọi các bạn là cậu)

外甥 /Wàishēng/

外甥女 /Wàishēngnǚ/

外甥 ngòi sắn

外甥女 ngòi sắn nủi

con cháu trai/cháu gái (gọi các bạn là Dì)

姨侄 /Yí zhí/

姨侄女 /Yí zhínǚ/

姨甥 dìa sắn

姨甥女 dìa sắn nủi

Cách xưng hô so với gia đình thông gia trong giờ đồng hồ Hoa căn bản

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Bố ông chồng 公公 /Gōnggōng/

老爷 lụ dè

阿爷 a dè

ngạc pể, a pệk, a tia, a côn Mẹ ông xã 婆婆 /Pópo/

奶奶 nề hà nải

阿嫲 A mà

ngạc bó Bố vợ 岳父 /Yuèfù/ 岳父 ngọt phùa ngạc pể, a pệk, a tia mẹ vợ 岳母 /Yuèmǔ/

岳母 ngọt mụ

外母 ngòi mủ

ngạc bó Ông thông gia 亲家公 /Qìngjiā gōng/ 亲家 Tchanh ká Bà dâu gia 亲家母 /Qìngjiāmǔ/ 亲家Tchanh ká

Xưng hô đối với họ hàng mặt nội

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Ông nội 爷爷 /Yéye/ 阿爷 A dè chổ pể, côn Bà nội 奶奶 /Nǎinai/ 阿嫲 A mà lại chổ bó, mák chưng trai (anh trai của bố) 伯父 /Bófù/ 阿伯 A pak a pệk bác bỏ dâu 伯母 /Bómǔ/ 伯母 pak mụ a úmk Chú (em trai của bố) 叔父 /Shūfù/ 阿叔 A xúc a chịk Thím 婶婶 /Shěnshen/ 阿婶 a xẩm a sím bạn bè họ (con của anh/ em trai bố)

堂哥 / 堂姐 / 堂弟 / 堂妹

/Táng gē/Tángjiě/Tángdì/Tángmèi/

堂哥/堂姐/堂弟/堂妹

Thòng Có/Thòng chẻ/Thòng tầy/Thòng mủi

cù pỉa (hja , tỹ , chẻ , muồi) bác gái/cô (chị, em gái của bố)

姑姐 /Gūjie/

姑妈 /Gūmā/

姑姐 cúa ché

姑妈 Cúa má

a cô bác bỏ dượng/cô dượng

姑夫 /Gūfu/

姑丈 /Gūzhàng/

姑丈 cúa choẻng a tỉa đồng đội họ (con của chị/ em gái bố)

表哥 / 表姐 / 表弟 / 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹

Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi

tảo pỉa ( hja , tỹ , chẻ , muồi)

Xưng hô so với họ hàng mặt ngoại

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều Ông nước ngoài 外公 /Wàigōng/ 阿公 A bái chổ pể, côn Bà ngoại 外婆 /Wàipó/ 阿婆 A pò chổ bó, mák Cậu(anh, em trai của mẹ) 舅舅 /Jiùjiu/ 舅父 khậu phủa A của Mợ 舅妈 /Jiùmā/ 妗母 khậm mụ kiểm anh em họ (con của anh/em trai của mẹ)

表哥 / 表姐 / 表弟 / 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹 Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi quay pỉa ( hja , tỹ , chẻ , muồi Dì (chị, em gái của mẹ) 姨妈 /Yímā/ 阿姨 A día a ý Dượng (chồng của dì)

姨夫 /Yífu/

姨丈 /yízhàng/

姨丈 dìa choẻng bạn bè họ (con của chị/em gái của mẹ)

表哥 / 表姐 / 表弟 / 表妹

/Biǎo gē/Biǎojiě/Biǎodì/Biǎomèi/

表哥/表姐/表弟/表妹 Bỉu có/Bỉu chẻ/Bỉu tầy/Bỉu mủi pỉa hia , pỉa tỹ pỉa ché , pỉa muồi

Một số các xưng hô không giống trong mái ấm gia đình người Hoa

Tiếng Việt Tiếng Phổ Thông Tiếng Quảng Tiếng Tiều chị em kế

继母 /Jìmǔ/

继妈 /Jìmā/

后妈 /hòumā/

后母 /hòumǔ/

继母/kây mụ/

继妈 /kây má/

后妈/hầu má/

后母 /hầu mụ/

ba dượng

继父 /Jìfù/

后父 /Hòufù/

继父 kây phùa

后父 hầu phùa

Họ hàng 亲戚 /Qīnqi/ 亲戚 tchánh tchik