Cách xem trang in trong excel 2010

Bài viết này hướng dẫn cách coi trước một trang trmong trong khi in ấn bằng cách hiển thị chế độ Xem trmong Bản in vào Excel 2010. Bài viết này cũng hướng dẫn cách sử dụng Chế độ xem Bố cục Trang cho phép quý khách núm đổi hoặc chỉnh sửa tài liệu trong lúc đã coi.

*

Tôi đã tạo một danh sách gọi vào Excel 2010. Trcầu trong khi in ấn, tôi có thể coi trước không? Ý tôi là, làm thế nào để tôi có thể hiển thị chế độ Xem trước Bản in trong Excel 2010?

*
*

Trong Excel 2010, bấm vào File (Tệp) và bấm Print (In), sau đó Xem trcầu Bản in được hiển thị.

You watching: Cách xem trang in trong excel 2010

*
*

Trong chế độ xem trmong, người mua hàng có thể cấu hình tất cả các loại thiết để in. Số bản sao, máy in, vùng trang, In Một mặt / Hai mặt, khổ dọc, kích thmong là các ví dụ.

*

Nó có tính trực quan liêu vì người mua có thể núm đổi thiết để trong những khi đã xem bài viết ở phía mặt phải của cửa sổ việc bản in sẽ trông nhỏng thế nào trong khi in ra. Tôi thường sử dụng một chức năng để tự động teo bảng 2 trang để in trong một trang. Để sử dụng chức năng này, bấm Scaling (Chia tỷ lệ) và chọn Print sheet in 1 page (In trang trong 1 trang).

See more: 03 Phần Mềm Vẽ Truyện Tranh Trên Máy Tính Phổ Biến 2021, Medibang Paint Pro 27

*
*

Thật tiện lợi!

*

Trong Excel 2010, có một chức năng phát âm là Chế độ xem Bố cục Trang, tại đó người tiêu dùng có thể chỉnh sửa trang trong những khi đang xem việc trang sẽ được in như thế nào.

*

Tôi sử dụng chức năng này như thế nào?

Bấm vào tab View (Xem) và bấm Page Layout View (Chế độ xem Bố cục Trang) vào nhóm Workbook Views (Chế độ coi Sổ làm việc).

See more: Mr, Mrs, Ms, Miss Là Gì? Cách Sử Dụng Mr Mrs Ms, Sir Và Madam I Jaxtina

*
*

Tôi có thể thấy trang được in nhỏng thế nào, vì khoảng trống xung quanh bảng cũng được hiển thị. Ý bạn là tôi có thể chỉnh sửa trang trong những lúc đang xem hình này. Làm thế nào để trở lại trang trước? Bấm Normal (Bình thường)?

*
*

Đúng. Bạn cũng có thể chuyển chế độ xem từ các nút ở góc phía dưới bên phải của cửa sổ. Ba nút biểu thị Normal View (Xem Bình thường), Page Layout View (Xem Bố cục Trang) và Page Break Previews (Xem trước Ngắt Trang). Với Page Break Pđánh giá (Xem trmong Ngắt Trang), quý khách hàng có thể xem cách ngắt trang.

*
*

Thật hữu ích lúc biết tôi chỉ là bấm chuột một lần là có thể nỗ lực đổi chế độ coi trong Excel 2010.