CÁCH SỬ DỤNG BECAUSE OF IN SPITE OF

In spite of với Because of là 2 liên tự vào giờ đồng hồ Anh, đó là nhị trong các những liên từ bỏ thông dụng, hay sử dụng tốt nhất vào tiếng Anh.

Bạn đang xem: Cách sử dụng because of in spite of

Bài này 12guns.vn đã lý giải các bạn cụ thể cách áp dụng kết cấu because of cùng In spite of cũng giống như cách gửi câu sử dụng because sang because of.

*
*
*
Phân biệt because với because of

5.3. Nếu tất cả danh tự với tính tự sinh sống vế Because

Khi vế Because bao gồm nói tới cả tính tự tương tự như danh từ bỏ, bạn chỉ việc đặt tính tự trước danh từ nhằm chế tạo ra thành nhiều danh tự.

Ví dụ:Because the wind is svào, we can’t jog.

=> Because of the svào wind, we can’t jog.

5.4. Nếu vế Because không tồn tại danh từ

Nếu vế Because không có danh từ, các bạn sẽ đổi tính từ/trạng trường đoản cú thành danh trường đoản cú và hoàn toàn có thể áp dụng tính từ bỏ cài đặt.

Ví dụ:Because it is windy, they can’t jog.

=> Because of the wind, they can’t jog.

Because she acted badly, he doesn’t like her.

=> Because of her bad action, he doesn’t lượt thích her.

6. những bài tập thực hành thực tế (gồm đáp án)

1. Julia doesn’t go lớn school because she is ill.

=>Because of her illness, Julia doesn’t go lớn school.

2. Our guests arrived late because of the heavy rain.

=>Because it rained heavily, Our guests arrived late.

3. Because of his friend’s absence, he has to copy the lesson for her.

=>Because his friover is absent. He has to lớn copy the lesson for her.

4. This girl is ignorant because she is lazy.

Xem thêm: Uống Rau Diếp Cá Nhiều Có Tốt Không ? Ăn Nhiều Rau Diếp Cá Có Hại Không

=>Because of her laziness, This girl is ignorant.

5. My friend was absent because of his illness.

=>Because my friover was ill, he was absent.

6. As she has behaved badly, she must be punished.

=>Because of her bad behavior, she must be punished.

7. Although he had a good salary, he was unhappy in his job.

=>In spite of having a good salary, he was unhappy in his job.

8. The little girl crossed the street although the traffic was heavy.

=>In spite of heavy traffic, The little girl crossed the street.

9. Although he had a bad cold, Henry still went to work.

=>In spite of having a bad cold, Henry still went to lớn work.

10. Not having enough money, I didn’t buy the computer.

=>Because I don’t have enough money, I didn’t buy the computer.

11. Although the weather was very hot, they continued playing football.

=>In spite of hot weather, they continued playing football.

Trên đấy là cục bộ kỹ năng phương pháp sử dụng In spite of và Because of vào tiếng Anh – Bài tập ví dụ đi kèm ao ước các bạn làm với học tập xuất sắc nhé. Nếu bao gồm gì thắc mắc bạn có thể vào Group FB từ học tập IELTS 8.0 hoặc Comment câu hỏi bên dưới bài viết công ty chúng tôi đang trả lời ngay nhé.