Hướng dẫn sử dụng hitleap để tăng traffic cho website

Hitleap là một trong những loại dịch vụ trao đổi Traffic miễn tầm giá khiến cho bạn tăng lượt truy cập mang đến website một giải pháp dễ ợt. lúc các bạn tmê man gia Hitleap bạn sẽ truy vấn website của các member khác vào khối hệ thống. Đổi lại, website của bạn sẽ được xem như vị hàng trăm ngàn ngàn member tích cực.

You watching: Hướng dẫn sử dụng hitleap để tăng traffic cho website

Hitleap Thành lập và hoạt động năm 2008 với đến thời điểm này vẫn được không ít người tiêu dùng vì chưng tính đơn giản và dễ dàng với dễ dàng áp dụng. Bạn chỉ việc sử dụng phần mềm Hitleap exchange, singin thông tin tài khoản và để phần mềm từ bỏ chạy 24 tiếng. Hiện tại Hitleap Exchange được cải cách và phát triển bên trên 2 hệ quản lý điều hành Windows cùng Linux.

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 Hitleap đã bỏ đơn vị Minutes ráng vào chính là đơn vị Hits, 3 Hits = 1Minutes trước đó.

Phần 1: Đăng ký Hitleap

1. quý khách truy cập vào đây ấn vào Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1-300x150.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1.png" class="lazyload wp-image-877 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_670,h_335/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_670,h_335/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1.png" alt="hitleap là gì" width="670" height="335" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_791/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1.png 791w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1-300x150.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1-768x384.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-1-696x348.png 696w" data-sizes="(max-width: 670px) 100vw, 670px" />

2. Trong trang ĐK (Sign Up) bạn điền địa chỉ gmail, thương hiệu singin, mật khẩu (2 lần) , tích chọn “I agree to lớn the Terms of Service” nhằm đồng ý điều khoản áp dụng. Cuối thuộc ấn Sign Up

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2-300x194.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2.png" class="lazyload size-full wp-image-878 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_668,h_433/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_668,h_433/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2.png" alt="ĐK hitleap" width="668" height="433" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_668/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2.png 668w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2-300x194.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_648/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-2-648x420.png 648w" data-sizes="(max-width: 668px) 100vw, 668px" />

3. Truy cập gmail với kích hoạt thông tin tài khoản.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3-300x158.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3.png" class="lazyload wp-image-879 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_672,h_355/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_672,h_355/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3.png" alt="hitleap là gì" width="672" height="355" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_892/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3.png 892w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3-768x406.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3-696x368.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_795/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-3-795x4đôi mươi.png 795w" data-sizes="(max-width: 672px) 100vw, 672px" />

Phần 2: Cài đặt và áp dụng Hitleap Viewer

1. Đăng nhập thông tin tài khoản Hitleap, ấn chọn thực đơn Earn Traffic, tài Hitleap Viewer phù hợp cùng với hệ quản lý điều hành nhiều người đang thực hiện.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4-300x174.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4.png" class="lazyload wp-image-880 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_680,h_395/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_680,h_395/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4.png" alt="cách sử dụng hitleap" width="680" height="395" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_942/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4.png 942w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4-300x174.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4-768x446.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4-696x404.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_723/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Hitleap_la_gi_cach_su_dung_12guns.vn-4-723x420.png 723w" data-sizes="(max-width: 680px) 100vw, 680px" />

2. Cài đặt với bật Hitleap Viewer bên trên laptop (hoặc VPS Windows). Đăng nhập với thông tin tài khoản sẽ chế tạo ra.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" class="lazyload size-full wp-image-883 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_815,h_640/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_815,h_640/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png" alt="hitleap là gì" width="815" height="640" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_815/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi.png 815w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-300x236.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-768x603.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-696x547.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_535/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/hitleap_la_gi-535x4trăng tròn.png 535w" data-sizes="(max-width: 815px) 100vw, 815px" />

Hitleap viewer đang từ truy vấn những website không giống trong phần mềm, chúng ta có thể thu nhỏ dại phần mềm với thao tác không giống. Quý khách hàng nhận được buổi tối nhiều 3000 Hits/ngày cho 1 Slot Hitleap (tài khoản miễn phí), cđọng cố bạn nhân 2 3 4…

Lưu ý: Hitleap chỉ tính lượt truy vấn theo IP bởi đó nếu như bạn cài đặt Hitleap Viewer cho nhiều máy tính xách tay cùng mạng (cùng IP) thì Hitleap chỉ tính 1 cái độc nhất thôi. Nếu hy vọng sở hữu thêm Hitleap Viewer bạn cần chắc hẳn rằng khác thúc đẩy IP..

Phần 3: Thêm Website vào Hitleap

Sau khi tài khoản tất cả lượng Hits (đơn vị tính của Hitleap) chúng ta ban đầu gửi website vào để hội đàm traffic bằng phương pháp ấn lựa chọn menu My Websites. 

Traffic Source: là mối cung cấp truy cập (referral), bạn có 3 sự chựa chọn:

Direct / Anonymous: Nguồn truy cập trực tiếp hoặc ẩn danh, Hitleap đang lấy bất chợt.Referrer URL: Tự chỉnh mối cung cấp truy cập ví như facebook.com, twitter.com .v.v. Áp dụng cho tài khoản khoản High/UltraSearch keyword: Từ khóa tìm kiếm kiếm Có nghĩa là nguồn traffic sẽ hiển thị có cả tự khóa. Áp dụng đối với tài khoản khoản High/Ultra.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" class="lazyload size-full wp-image-870 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_541,h_305/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_541,h_305/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png" alt="hitleap là gì? giải pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="541" height="305" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_541/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3.png 541w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-3-300x169.png 300w" data-sizes="(max-width: 541px) 100vw, 541px" />

Bounce Rate Reduction: Tỉ lệ bay website, Áp dụng so với tài khoản High/Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" class="lazyload size-full wp-image-871 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_540,h_151/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_540,h_151/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png" alt="boot traffic trang web bởi hitleap" width="540" height="151" data-srcset="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_540/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4.png 540w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-4-300x84.png 300w" data-sizes="(max-width: 540px) 100vw, 540px" />

Geotargeting: Nhắm phương châm địa lý, trong đó:

All countries: Tất cả những quốc giaSpecific countries: Lựa lựa chọn tổ quốc ví dụ. Áp dụng tuyệt nhất thông tin tài khoản Ultra

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" class="lazyload size-full wp-image-872 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_550,h_284/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_550,h_284/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png" alt="hitleap là gì? biện pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="550" height="284" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_550/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5.png 550w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-5-300x155.png 300w" data-sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />

Sau Lúc thiết lập xong thông số cân xứng cùng với thông tin tài khoản của mình, các bạn ấn SUMBIT để nhập trang web lên khối hệ thống.

See more: Mạnh Trường Có Phải Là Người Tình Màn Ảnh Hoàn Hảo Nhất Của Phương Oanh?

Trong thời điểm này nghỉ ngơi mục My Website đã hiển thị những website các bạn đưa lên cùng với tâm trạng như sau: ACTIVE: Đã kích hoạt – PAUSE: Tạm giới hạn – REJECT: Từ căn năn. Nếu hiện chữ REJECT là vì website chúng ta có PR từ chuyển sang làn đường khác.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" class="lazyload size-full wp-image-873 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1016,h_287/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1016,h_287/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png" alt="hitleap là gì? phương pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="1016" height="287" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1016/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6.png 1016w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-300x85.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-768x217.png 768w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-6-696x197.png 696w" data-sizes="(max-width: 1016px) 100vw, 1016px" />

Khoảng vài ba phút ít sau các bạn đánh giá đang thấy lượng Hits sẽ dùng, Tức là Website ai đang ban đầu dấn lượng traffic tương xứng.

Đối với tài khoản Regular chúng ta chỉ được được cho phép thêm buổi tối đa 3 tác động website (xem vào mục Website Slots). Nếu bạn có nhu cầu thêm trang web bạn cũng có thể download thêm Slot (giá bán 5$/tháng/10slot) hoặc bạn đề xuất nâng cấp thành viên thành High/Ultra (coi vào phần 4).

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" class="lazyload size-full wp-image-876 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_691,h_571/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_691,h_571/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png" alt="hitleap là gì? giải pháp áp dụng hitleap tăng traffic website" width="691" height="571" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_691/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9.png 691w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-300x248.png 300w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_508/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-9-508x420.png 508w" data-sizes="(max-width: 691px) 100vw, 691px" />

Phần 4: Các một số loại tài khoản Hitleap.

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" class="lazyload size-full wp-image-874 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1022,h_539/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" data-src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1022,h_539/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png" alt="hitleap là gì? phương pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="1022" height="539" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_1022/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7.png 1022w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-300x158.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-768x405.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-696x367.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_796/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-7-796x4đôi mươi.png 796w" data-sizes="(max-width: 1022px) 100vw, 1022px" />

*
" data-image-caption="" data-medium-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png" data-large-file="https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" class="lazyload size-full wp-image-875 aligncenter" src="https://sp-ao.shortpx.ai/client/q_lqip,ret_wait,w_1015,h_430/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" data-src="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1015,h_430/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png" alt="hitleap là gì? giải pháp sử dụng hitleap tăng traffic website" width="1015" height="430" data-srcset="https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_1015/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8.png 1015w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_300/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-300x127.png 300w, https://sp-ao.shortpx.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_768/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-768x325.png 768w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động hóa,q_glossy,ret_img,w_696/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-696x295.png 696w, https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_tự động,q_glossy,ret_img,w_991/https://12guns.vn/wp-content/uploads/2017/07/Cach_su_dung_hitleap-8-991x4đôi mươi.png 991w" data-sizes="(max-width: 1015px) 100vw, 1015px" />

Nlỗi hình bên trên chúng ta có thể thấy sự khác nhau hơi to thân những các loại thông tin tài khoản. Với thông tin tài khoản Regular là tài khoản miễn giá tiền bạn chia sẻ thêm được tối đa 3 trang web, chạy Hitleap viewer tối đa bên trên 2 máy tính (hoặc VPS). Các tính năng chế tạo Nguồn truy vấn, chọn non sông .v.v. hồ hết bị khóa.

Các thông tin tài khoản High (14$/tháng) cùng Ultra (39$/Tháng) được mngơi nghỉ nhiều tác dụng rộng, được thưởng từng tháng hay tăng thêm Slots. Tùy vào nhu cầu áp dụng Hitleap bạn có thể upgrade hoặc ko nên nâng cấp. Nếu nâng cấp tài khoản bạn tkhô giòn tân oán qua ví điện tử paypal hoặc payza.

Lời kết

Đến phía trên các bạn đã biết Hitleap là gì và biện pháp sử dụng Hitleap ra sao. Thường rất nhiều người thiết lập Hitleap Viewer trên VPS Windows vẫn tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí rộng so với điều khiển xe trên máy tính xách tay cá thể. Hoặc các bạn tra cứu một số site đăng ký VPS miễn mức giá nhằm áp dụng.

quý khách không muốn cài đặt Hitleap Viewer Bạn rất có thể thiết lập Hits ngay lập tức bên trên Hitleap, hoặc cài đặt thông tin tài khoản Hitleap bên trên mạng, giá bán ngày nay 30.000 Hits (10.000 Minutes) xấp xỉ trong vòng 0.4-0.6$ tùy bạn phân phối.

See more: Giờ Mở Cửa Ngân Hàng Techcombank, Giờ Làm Việc Techcombank, Giờ Mở Cửa Giao Dịch

Cuối cùng, Nếu như bạn chưa xuất hiện phương thức hãy suy xét lúc áp dụng Hitleap nhằm chơi GA, Youtube xuất xắc các site kiếm chi phí nặng nề như rút ít gọn gàng liên kết, đặt popup..