Cách đổi phân số ra số thập phân

Nhập số thập phân:
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hân oán đổi
Kết trái phân số:
Phnghiền tính:

Công vắt chuyển đổi phân số sang trọng thập phân ►
You watching: Cách đổi phân số ra số thập phân

*
*
*
*See more: Trung Kiên Đi Xe Mui Trần Hỏi Cưới Lê Phương, Chồng Lê Phương

Làm chũm làm sao nhằm biến hóa thập tạo thành phân số

Các quy trình tiến độ đưa đổiViết phân số thập phân bên dưới dạng phân số tất cả những chữ số sinh sống bên buộc phải vết chnóng thập phân (tử số) với lũy vượt của 10 (mẫu số).Tìm ước tầm thường lớn số 1 (gcd) của tử số với chủng loại số.Rút ít gọn phân số bằng cách phân tách tử số và chủng loại số với gcd.Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước phổ biến lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu mã số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn gàng phân số bằng phương pháp phân tách tử số với chủng loại số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

lấy ví dụ như số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước bình thường lớn nhất (gcd) của tử số và chủng loại số:

gcd (56,100) = 4

Rút ít gọn phân số bằng phương pháp phân tách tử số cùng mẫu mã số cùng với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn số 1 (gcd) của tử số với mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút ít gọn gàng phân số bằng phương pháp chia tử số với chủng loại số cùng với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách thay đổi số thập phân lặp lại thành phân số

ví dụ như 1

Chuyển 0,333333 ... thành phân số:

x = 0,333333 ...

10 x = 3,333333 ...

10 x - x = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

lấy ví dụ số 2

100 x = 5,6565656 ...

100 x - x = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng chuyển đổi thập phân thành phân số

Thập phânPhân số
0,000011/100000
0,00011/10000
0,0011/1000
0,011/100
0,083333331/12
0,090909091/11
0,11/10
0,111111111/9
0,1251/8
0,142857141/7
0,166666671/6
0,21/5
0,222222222/9
0,251/4
0,285714292/7
0,33/10
0,333333331/3
0,3753/8
0,42/5
0,428571433/7
0,444444444/9
0,51/2
0,555555555/9
0,571428584/7
0,63/5
0,6255/8
0,666666672/3
0,77/10
0,714285715/7
0,753/4
0,777777787/9
0,84/5
0,833333335/6
0,857142866/7
0,8757/8
0,888888898/9
0,99/10
1.111/10
1,26/5
1,255/4
1,313/10
1,47/5
1,53/2
1,68/5
1,717/10
1,757/4
1,89/5
1,919/10
2,55/2

Chuyển đổi phân số thành thập phân ►
See more: Cách Làm Giá Đỗ Bằng Khăn Giấy Đơn Giản Tại Nhà, Hướng Dẫn Cách Làm Giá Đỗ Bằng Khăn Giấy

Viết cách cải thiện trang này

Gửi phản nghịch hồi
Trang công ty | Web | Toán học | Điện | Máy tính | Sở biến đổi | Công cụ