✅ bài tập về khối lượng lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo độ nhiều năm là bài xích toán đặc biệt quan trọng, học viên bắt buộc nạm được cách thay đổi các đơn vị chức năng đo cân nặng cùng các bài bác toán thù liên quan.

Hôm nay vutháng.vn đang hỗ trợ những kiến thức trung tâm, dạng bài xích tập của toán lớp 4 bảng đơn vị đo cân nặng.Bạn sẽ xem: Các dạng toán thù đổi đơn vị lớp 4Học sinch chụ siêng năng luyện bài tập,ghi ghi nhớ bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng để biết vận dụng vào vào thực tiễn.

You watching: ✅ bài tập về khối lượng lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

1. Nhận biết đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm


*

*

*

*

Chụ ý: Mỗi đơn vị chức năng đo trọng lượng hầu hết cấp 10 lần đơn vị chức năng bé ngay tức khắc sau nó.

3. Bài tập áp dụng toán thù lớp 4 bảng đơn vị đo kân hận lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo khối lượng với dìm xét rằng với nhì đơn vị chức năng đo khối lượng ngay tức thì nhau thì đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị nhỏ xíu.

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích vào vị trí trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kilogam 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kilogam + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kilogam = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kilogam 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: Các phnghiền tính với đơn vị đo khối lượng:

3.2.1 Pmùi hương pháp:

khi tiến hành phép tính cộng hoặc trừ những cân nặng gồm cố nhiên các đơn vị đo như thể nhau, ta tiến hành tựa như nhỏng những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái, tiếp nối thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào công dụng.

Lúc thực hiện phép tính có hẳn nhiên những đơn vị chức năng đo khác biệt, đầu tiên ta cần thay đổi về cùng 1 đơn vị đo kế tiếp triển khai tính bình thường.

Lúc nhân hoặc chia một đơn vị đo cân nặng cùng với một trong những, ta nhân hoặc chia số kia cùng với một số nlỗi giải pháp thường thì, tiếp đến thêm đơn vị chức năng đo khối lượng vào công dụng.

3.2.2. Bài tập

Bài 1. Tính các quý giá sau:

a) 57 kg + 56 g

b) 275T - 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2.

See more: Top 10 Mì Tôm Ngon Nhất Việt Nam, Bạn Xứng Đáng Là "Vua Mì Việt"

Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35T 5 tạ : 4

3.2.3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kilogam + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275T - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kilogam = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35T = 35 x 10 = 350 tạ

35T 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị đo khối hận lượng

3.3.1. Phương thơm pháp:

Lúc đối chiếu những đơn vị đo khác biệt, trước hết ta đề nghị đổi về thuộc 1 đơn vị đo kế tiếp triển khai đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kilogam 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kilogam ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kilogam + 7kg = 519kg

3 tạ 75kilogam = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kilogam 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán thù gồm lời văn uống.

3.4.1. Pmùi hương pháp.

Đọc đề cùng khẳng định rõ trải nghiệm đề bài

Thực hiện tại phxay tính theo tận hưởng (thuộc đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

3.4.2. Bài tập

Bài 1. Bình đi chợ thiết lập 1 bó rau nặng trĩu 1250 g, một bé cá nặng nề 4500g, 1 quả túng nặng nề 750g. Hỏi khối lượng mà lại Bình cần đem đến là bao nhiêu?

Bài 2. Trong dịp kiểm soát sức mạnh. An cân nặng là 32kg; Đức nặng trĩu 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả bố chúng ta nặng trĩu bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Kân hận lượng mà Bình phải mang về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà lại Bình với là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng nề số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

4. các bài luyện tập từ luyện

4.1. Bài tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào khu vực trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kg + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vết >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kilogam … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ mua 5 trái dưa đỏ, bao gồm 2 trái nặng nề 450dag, 1 quả nặng 35hg, 2 trái nặng trĩu 6000g. Hỏi 5 trái dưa nặng nề bao nhiêu kg?

Bài 5. Một nhỏ cá trê nặng trĩu 10000g, biết đầu nặng trĩu 750g, đuôi nặng 450g. Hỏi thân cá nặng nề bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tmê mệt khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96T : 3 = 32 tấn

Bài 3.

See more: Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Về Tình Bạn, Những Ca Khúc Hay Về Tình Bạn

Điền vệt >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kilogam = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học giỏi toán lớp 4 bảng đơn vị đo kân hận lượng, học viên đề nghị chăm chỉ ôn luyện, chũm cứng cáp kỹ năng và kiến thức trung tâm để giao hàng bậc học tập cao hơn nữa. Thường xuim theo dõi và quan sát 12guns.vn để update nhiều kỹ năng và kiến thức hay nhé!