*

kế hoạch phát sóng công tác VTVcab 8 - BiBi trong thời gian ngày thời gian Chương trình
06:00Phim phim hoạt hình Pocoyo P3 T12
06:30Phim hoạt hình kín cơn lốc Ninjago Phần 7 tập 6
07:00Phim hoạt hình Chiến long xạ thủ T42
07:30Phim phim hoạt hình Zorro - huyền thoại một nhân vật T17
08:00Phim phim hoạt hình Thợ săn trứng rồng T38
08:30Phim phim hoạt hình Họa sĩ tài cha T6
09:00Phim phim hoạt hình Pocoyo P3 T13
09:30Phim hoạt hình kín cơn lốc Ninjago Phần 7 tập 7
10:00Phim hoạt hình Câu lạc bộ sáng chế T20
10:30Phim phim hoạt hình Thợ săn trứng long T39
11:00Phim hoạt hình Chú chó cứu nạn P2 T8
11:30Phim hoạt hình anh hùng không gian T15
12:00Phim phim hoạt hình Zorro - lịch sử một thời một hero T18
12:30Ngôi sao Bibi Số 142017
13:00Phim phim hoạt hình Đội bay siêu đẳng 3 P1 T3
13:30Phim phim hoạt hình Họa sĩ tài ba T7
14:00Phim phim hoạt hình Thợ săn trứng long T40
14:30Phim phim hoạt hình Chú chó cứu hộ cứu nạn P2 T9
15:00Phim phim hoạt hình Pocoyo P3 T15
15:30Phim hoạt hình bí mật cơn lốc Ninjago Phần 7 tập 9
16:00Phim phim hoạt hình Câu lạc bộ trí tuệ sáng tạo T21
16:30Phim hoạt hình Họa sĩ tài bố T8
17:00Phim hoạt hình Thợ săn trứng long tập 41
17:30Phim hoạt hình Chú chó cứu nạn P2 T10
18:00Phim hoạt hình Pocoyo P3 T16
18:30Phim hoạt hình bí mật cơn lốc Ninjago Phần 7 tập 10/10
19:00Phim phim hoạt hình Đội bay siêu đẳng 3 P1 T5
19:30Phim phim hoạt hình Họa sĩ tài ba T9
20:00Phim phim hoạt hình Zorro - lịch sử một thời một anh hùng T19
20:30Phim phim hoạt hình Câu lạc bộ trí tuệ sáng tạo T22
21:00Phim hoạt hình nhân vật không gian T16
21:30Ngôi sao Bibi Số 142017
22:00Phim hoạt hình kín đáo cơn lốc Ninjago Phần 7 tập 6
22:30Phim phim hoạt hình Chiến long xạ thủ T42
23:00Phim phim hoạt hình Zorro - lịch sử một thời một anh hùng T17
23:30Phim phim hoạt hình Họa sĩ tài bố T6