Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải

*

Câu 1:Cho đọc tin thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng Vương nlỗi sau: (đơn vị chức năng tính: 1.000 đ)
Tiền mặt500.000Nguim đồ gia dụng liệu310.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Phải trả bạn bán190.000
Phải thu khách hàng hàng270.000LN không phân phối260.000
Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000Thành Phẩm240.000
Khách sản phẩm ứng trước150.000Vốn đầu tư CSHX
Ứng trước người bán270.000Ký quỹ nđính hạn2đôi mươi.000
TSCĐ HH2.550.000Hao mòn TSCĐ HH420.000You watching: Bài tập lập bảng cân đối kế toán có lời giải

Yêu cầu:1. Tính X2. Lập bảng bằng vận kế toán thời điểm đầu kỳ của Doanh Nghiệp Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng8trăng tròn.000Khách sản phẩm ứng trước150.000
Phải thu khách hàng270.000Nhận kỹ quỹ nhiều năm hạn410.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nđính thêm hạn2trăng tròn.000
Nguim Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(4trăng tròn.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000See more: Điểm Lại Những Kiểu Ôm Từ Đằng Sau Lãng Mạn Nhất Phim Hàn 2016

Từ Phương trình tổng gia sản = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 2:
*
Giải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành chi phí
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng6trăng tròn.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng170.000Vay nđính thêm hạn210.000
Ứng trước bạn bán270.000Vốn đầu tư chi tiêu CSH3.350.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Hàng gửi bán1đôi mươi.000
Nguim Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.350.000
Hao mòn TSCĐ HH(4đôi mươi.000)
Tổng TS4.160.000 Tổng NV4.160.000See more: Hướng Dẫn Sử Dụng Cơ Bản Adobe Premiere Dễ Dàng, Premiere Cơ Bản

Yêu cầu:1. Tính X 2. Lập bảng phẳng phiu kế toán thù đầu kỳ của DN Hùng VươngGiải:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNĐầu kỳĐơn vị tính: 1.000đ
Tài sảnThành tiền Nguồn vốnThành tiền
Tiền mặt500.000Phải trả tín đồ bán190.000
Tiền gửi ngân hàng820.000Khách hàng ứng trước150.000
Phải thu khách hàng hàng270.000Nhận kỹ quỹ lâu năm hạn410.000
Ứng trước người bán270.000Vốn đầu tư CSH3.750.000 (x)
Thành Phẩm240.000LN Chưa phân phối260.000
Ký quỹ nlắp hạn2trăng tròn.000
Nguyên ổn Vật Liệu310.000
TSCĐ HH2.550.000
Hao mòn TSCĐ HH(420.000)
Tổng TS4.760.000 Tổng NV4.760.000

Từ Pmùi hương trình tổng gia tài = tổng mối cung cấp vốnTa có: 4.760.000 (tổng ts) = X + 1.010.000 (tổng mối cung cấp vốn). Nên suy ra, X = 3.750.000Câu 5:
*
Câu 7:
*