Bài tập áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao

Để tra cứu hai số x và y biết tổng x + y = s hoặc hiệu x – y = d với tỉ số ta làm cho nlỗi sau:

Áp dụng đặc thù của hàng tỉ số bằng nhau:

 

lấy một ví dụ 1. (Bài 54 tr.30 SGK)

Tìm nhị số x cùng y, biết: cùng x + y = 16

Giải

Ta có:  Vậy: x = 2.3 = 6 ; y = 2.5 = 10

Đáp số: x = 6 ; y = 10

lấy ví dụ như 2. (Bài 55 tr.30 SGK)

Tìm nhị số x và y, biết: x : 2 = y : (-5) và x – y = -7

Đáp số

x = 6 ; y = 10

ví dụ như 3. (Bài 56 tr.30 SGK)

Tìm diện tích S của một hình chữ nhật hiểu được tỉ số thân nhị cạnh của nó bằng

*
 với chu vi bởi 28m.

Hướng dẫn

gọi chiều rộng lớn với chiều dài của hình chữ nhật theo lần lượt là x cùng y thì ta có:

*
 cùng 2.(x + y) = 28. Đáp số: Diện tích hình chữ nhật là 40m2

lấy ví dụ như 4. (Bài 58 tr.30 SGK)

Hai lớp 7A với 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây cối được của lớp 7A với lớp 7B là 0,8 với lớp 7B tdragon nhiều cây rộng lớp 7A là 20 cây. Tính số kilomet từng lớp đang trồng

Hướng dẫn

call số cây trồng được của lớp 7A với lớp 7B theo thiết bị từ bỏ là x và y thì ta có: với y – x = 20. Đáp số: Lớp 7A trồng được 80 cây, lớp 7B tdragon được 80 cây, lớp 7B trồng được 100 cây.

lấy ví dụ như 5. (Bài 64 tr.31 SGK)

Số học viên tứ khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ cùng với các số 9 ; 8 ; 7 ; 6. Biết rằng số học viên kân hận 9 thấp hơn số học sinh kăn năn 7 là 70 học tập sinh

Hướng dẫn

Call số học sinh kân hận 6, 7, 8, 9 theo thứ trường đoản cú là 315 ; 280 ; 245 với 210

Dạng 2. CHIA MỘT SỐ THÀNH CÁC PHẦN TỈ LỆ VỚI CÁC SỐ CHO TRƯỚC

Pmùi hương pháp giải

Giả sử đề nghị chia số S thành bố phần x, y, z tỉ lệ cùng với các số a, b, c. Ta làm cho nlỗi sau:

Do đó:

lấy ví dụ 6. (Bài 57 tr.30 SGK)

Số viên bi của chúng ta Minch, Hùng, Dũng tỉ lệ thành phần cùng với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi mỗi các bạn, hiểu được bố các bạn tất cả toàn bộ 44 viên bi

Hướng dẫn

Ta cần chia số 44 thành tía phần tỉ trọng cùng với 2 ; 4 và 5

Đáp số: 24 triệu đồng ; 40 triệu VND với 56 triệu đồng

lấy một ví dụ 7.


You watching: Bài tập áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao


See more: Download Slide Giới Thiệu Công Ty Chuyên Nghiệp, Download Slide Giới Thiệu Công Ty


See more: Tiểu Sử Nhân Vật: Historia Reiss Là Ai? Erekuri Stories


Ba fan thỏa thuận góp vốn để lập cơ sở phân phối theo tỉ lệ thành phần 3; 5; 7. Hỏi mỗi người góp bao nhiêu, biết rằng số vốn liếng buộc phải kêu gọi là 120 triệu đồng

Hướng dẫn

Chia số 120 000 000 thành cha phần tỉ lệ thành phần với 2 ; 4 cùng 5

Đáp số: 24 triệu đ, ; 40 triệu đ với 56 triệu đồng

lấy một ví dụ 8. (Bài 61 tr.31 SGK)

Tìm cha số x, y, z biết rằng:

*
 với x + y – z = 10

Hướng dẫn

Dạng 3. TÌM HAI SỐ BIẾT TÍCH VÀ TỈ SỐ CỦA CHÚNG

Pmùi hương pháp giải

Giả sử cần search nhì số x, y biết x.y = P. và

*

Đặt 

*
, ta có: x = k.a , y = k.b. Do đó:

Từ kia, tìm được k rồi x cùng y

lấy ví dụ như 9. (Bài 62 tr.31 SGK)

Tìm nhì số x và y, biết rằng:

*
 cùng xy = 10

Giải

lấy ví dụ như 10. Một miếng đất hình chữ nhật diện tích 76,95 mét vuông có chiều rộng bởi 5/19 chiều nhiều năm. Tính chiều rộng lớn với chiều dài của miếng khu đất đó

Hướng dẫn

call chiều rộng là x, chiều dài là y thì ta có: x.y = 76,95 và

*

Đáp số: Chiều rộng: 4,5 m ; chiều nhiều năm : 17,1 m

Dạng 4. CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC TỪ MỘT TỈ LỆ THỨC CHO TRƯỚC

lấy một ví dụ 11. (Bài 63 tr.31 SGK)

Giải

 

lấy ví dụ 12. Cho a, b, c, d là các số hữu tỉ dương cùng

*
 . Chứng minh rằng:

Giải

Dạng 5. THAY TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ HỮU TỈ BẰNG TỈ SỐ GIỮA CÁC SỐ NGUYÊN

Phương pháp giải

Viết các số hữu tỉ bên dưới dạng phân sốThực hiện phnghiền phân chia phân số

ví dụ như 13. (Bài 59 tr.31 SGK)

Ttuyệt tỉ số thân những số hữu tỉ bằng tỉ số thân các số nguyên

Đáp số

a) 17 : (-26); b) -6 : 5; c)16 : 23; d)2 : 1

Dạng 6. TÌM SỐ HẠNG CHƯA BIẾT TRONG MỘT TỈ LỆ THỨC

Pmùi hương pháp giải

Trong một tỉ lệ thành phần thức, ta hoàn toàn có thể kiếm tìm một trong những hạng không biết lúc biết ba số hạng kia