Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

(eqalign& 101^2 = left( 100 + 1 ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 100^2 + 2.100.1 + 1^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 10000 + 200 + 1 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 10201 cr )


Bạn đang xem: Bài 22 trang 12 sgk toán 8 tập 1

LG b

(199^2;) 

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& 199^2 = left( 200 - 1 ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 200^2 - 2.200.1 + 1^2 cr & ,,,,,,,,,,,,, = 40000 - 400 + 1 = 39601 cr )


LG c

(47.53)

Phương pháp giải:

Áp dụng:

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& 47.53 = left( 50 - 3 ight)left( 50 + 3 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,, = 50^2-3^2 = 2500 - 9 = 2491 cr )

12guns.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Xem thêm: Cách Cài Máy Ảo Mac Os Trên Win 10 Trong Máy Ảo, Giả Lập Macos Trên Máy Ảo Vmware Năm 2020

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp 12guns.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng 12guns.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép 12guns.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.